Designers

  1. HOME
  2. Surf shop
  3. Design Studio
  4. Designers

디자이너 소개입니다.

Yuta Ogawa

Yuta Ogawa

STUDIO255 디지털 아트, 2D 캐릭터 디자인 「 noise doping 」

Takemaru Ito

Takemaru Ito

Garage Brothers

Yukiyasu Sakura

Yukiyasu Sakura

Garage Brothers

Sat, 5 Jul 2014 0:34:00 +0900