Takeda Customs

  1. HOME
  2. Takeda Customs

บริษัทฮันนาห์เป็น barrerheads ทาเคดะศุลกากรออสเตรเลียโกลด์โคสต์กับโรงงานของเราเอง จากตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศญี่ปุ่น

Takeda Customs
Takeda Customs
Takeda Customs

ภารกิจแบรนด์

คุณภาพปริมาณไม่ Surfboards ของฉันจะไม่ชอบหนึ่ง ชอบกับรูปร่างสำหรับนักท่องที่ละให้คณะครอบของพวกเขาสามารถท่อง ร่างกาย และลักษณะส่วนบุคคล ผมหลงใหลเกี่ยวกับงานฝีมือของฉันท่าน และแต่ละกระดานคุณภาพฉันเสร็จให้คุณ...เป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจสำหรับฉัน รูปแบบคณะกรรมการทั้งหมดของฉันสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับข้อกำหนดของคุณส่วนบุคคล

Takeda Customs
Takeda Customs
Takeda Customs

Tue, 14 Jun 2022 21:44:00 +0900